Større sannsynlighet for å dø i trafikken enn av svineinfluensa. Ta svineinfluensaen alvorlig, følg myndighetenes råd, men frykt ikke. Sjansene for at det skal gå deg svært ille er ørsmå.

Selv om du tilhører en av risikogruppene, kan sjansen for å dø av svineinfluensa sammenlignes med å bli tilfeldig trukket ut av en gruppe på størrelse med innbyggertallet i byer som for eksempel Molde, Harstad, Lillehammer eller Moss. Og det forutsetter at du har fått viruset. Antar vi at halve Norges befolkning vil bli smittet, som er et høyt tall, kan du doble innbyggertallet før det trekkes ut en person.

Tilhører du ikke en av risikogruppene, kan dødssannsynligheten omlag sammenlignes med at det trekkes ut en person fra en gruppe på størrelse med innbyggertallet i Trondheim, Stavanger eller Bergen. Antar vi igjen at halve befolkningen får viruset på ett eller annet tidspunkt, snakker vi om å trekke ut en tilfeldig person fra innbyggertallet i Oslo.

 

Det er alltid mye god trøst å finne i matematikk og sannsynligheter. Særlig hvis noe man er redd for, er svært lite sannsynlig. Slik er det også med svineinfluensa.
Tallene knyttet til antall som har hatt eller har svineinfluensa varierer sterkt. Det siste jeg har lest er at Folkehelseinstituttet anslår at 300 000 har eller har hatt viruset i kroppen. Tallene knyttet til sykehusinnleggelser og døde er derimot sikrere. Nedenfor ser du en tabell som viser sannsynligheter for alvorlig komplikasjoner og død avhengig av hvor mange som allerede har hatt eller som har influensaen.

 

 

Antall smittetPå sykehus%Døde tot%Ikke risiko%
200 000880,044 %150,008 %20,0010 %
300 000880,029 %150,005 %20,0007 %
400 000880,022 %150,004 %20,0005 %
500 000880,018 %150,003 %20,0004 %

Som du ser, sannsynlighetene har så mange nuller etter kommaet at de begynner å ligne på dem man finner når man beregner sjansen for å vinne i lotto. Du skal være ekstremt uheldig for at noe fryktelig galt skal skje deg selv om viruset tar bolig i din kropp.

Og ett poeng til. Ser vi til andre land, er sannsynlighetene enda mindre enn i tabellen over. Selv om tallene for Norges del viser små sannsynligheter for alvorlige komplikasjoner og død, har Norge hatt en forbausende høy rate sammenlignet med andre land foreløpig. Det rimer jo ikke. Det kan neppe forklares med at vi er spesielle på noe vis. Min antagelse er at nordmenn neppe er annerledes utstyrt fra naturens side som skal gjøre oss mer sårbare for dette viruset enn for eksempel svensker, tyskere, dansker eller amerikanere. Norge har dessuten antagelig et minst like godt utbygd beredskapsvern, helsevesen og smittesannsynlighet som andre nasjoner. Siden vi er blant de land i verden der det er mest plass pr innbygger, skulle man også anta at smitten ikke spredde seg raskere hos oss enn i andre land der innbyggere bor tettere. Dermed finner jeg to sannsynlige forklaringer. Vi har hatt flere smittede fordi vi kom senere i gang med vaksinasjon enn andre nasjoner. Det har vel allerede helsemyndighetene langt på vei innrømmet. Særlig fordi vi brukte tiden på å distribuere til hele Norge, fremfor å starte raskt i byene våre. Hvis dette er forklaringen på de høyere dødstallene i Norge, er det skandale. Men forklaringen kan også være basert på rene tilfeldigheter. Uansett kan vi anta at dødligheten ikke stiger. Mest sannsynlig vil den falle.  Med andre ord kan vi forvente at de ørsmå tallene i tabellen over blir enda mindre når viruset brer seg utover i befolkningen.

Konklusjon: Vi får beskytte oss så godt vi kan. Personlig følger jeg myndighetenes råd og vaksinerer meg når det blir min tur. Men redselen bør kunne kontrolleres når man ser tallene over. Tallene i tabellen antyder at i sum ville 800-900 personer bli innlagt på sykehus pga komplikasjoner hvis alle norske borgere skulle få viruset. Og til sammen 144 ville dødd i worst case basert på det vi vet nå. Men disse tallene kan vi altså anta blir mye lavere fordi vaksinasjon fører til at ikke alle får viruset, og tilfeldighetene kan ha ført til for høye dødlighetstall til nå. Hvert år dør det om lag 200 personer i trafikkulykker. Å gå, sykle eller kjøre bil på Norske veier er med andre ord langt farligere enn svineinfluensa. Det perspektivet er nyttig å ha i mente når mediebildet sterkt fokuserer på svineinfluensaen.